"עבדים בארץ החופש": העבדות בארה"ב לא נעלמה אלא רק השתנתה אל תטעו שום דבר לא השתנה רק התפאורה השתנתה, הפרד ומשול, הרשויות הבינו שאסירים שווה כסף.

לכן עוצרים ועוצרים ועוצרים בעיקר את החלשים מעוטי היכולת אלה שידם לא מסגת בהגנה מספקת מפני הרשויות, נכון לא כולם צדיקים. אבל המערכת עקומה מהבסיס.

בתי המשפט האמריקאי אמרו במילותיהם אסירים הם עבדים של המדינה, וכן ככה נותן המשפטן את החותמת לעסוק בעבדות במסווה של שיקום אסירים, בעוד אלה לא מרוויחים את שכרם על עבודתם כלל או במקרה הטוב מרוויחים כמה סנטים בודדים לשעה.

Please wait...