space satellite over the planet earth

כדור הארץ שטוח

כדור הארץ שטוח בשנים האחרונות נחשפנו לקהילה חדשה בעולם ( Flat Earth ) הם קוראים לעצמם המאמינים בעולם השטוח. תחילה זה לא נראה כל כך משכנע, אך לאחר שהמון אושיות ציבוריות וזמרים מוכרים נוספים תמכו בקבוצה הם כבר כל כך קטנים כמו שאתם חושבים. רק בארה"ב מעריכים כי ישנם 6.5 מאמינים בעולם השטוח, לאחרונה שחררה... קרא עוד